top of page

עדכונים על החדשות בחברה

 

ההכרה והצורך הגובר אצל החברות בהעלאת רמת האיכות והיעילות מביאים לעניין גדל והולך במוצרים והשירותים שהחברה מציעה ללקוחותיה. קראו למטה את החדשות האחרונות בחברה. לאינפורמציה נוספת, אנא צרו עימנו קשר.

1 ליולי  2019

גרסת VersionDog-GxP הוטמעה בחברת פארמה 

לאחר תהליך בדיקות והדרכה הוטמעה תוכנת גרסת GxP של תוכנת VersionDog בחברת תרופות גדולה. התוכנה משמשת לניהול ותיעוד שינויים בתוכנות הבקרה במפעל ייצור גדול של החברה.

8 לאפריל 2019

הסתיים פרויקט בקרת תנועה גדול 

הסתיימו בדיקות פרויקט תחבורה רחב היקף שהחברה השתתפה בתהליכי הפיקוח על התכנון והביצוע שלו. בפרויקט, אותו ליוותה החברה בשלוש השנים האחרונות מיושמות מערכות הבקרה המתקדמות ביותר והוא מתאפיין ברמת יתירות ושרידות גבוהה מאד.  
 

14 פבר' 2019

הושלם שדרוג בקרת מתקן מים בחברת משקאות

החברה ניהלה והכינה תפמ עבור פרויקט שדרוג משמעותי בבקרת מתקן מים אצל יצרן משקאות גדול. 
הפרויקט התנהל תוך כדי הפרעות מינימליות לייצור .

17 ספט'  2018

החברה החלה במתן שירותי הנדסה ופיקוח ללקוח גדול 

לקוח גדול בתחום התעשייה התהליכית בארץ שכר את שרותי החברה לביצוע משימות תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האוטומציה של תהליכי ייצור ומערכות שרותי תעשייה. הביצוע  - תוך שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בתחומים אלו בארץ. 
 

bottom of page