top of page

מוצרים

 

החברה מייצגת בישראל ומשתפת פעולה להפצת התוכנות המובילות בעולם בתחומן:

תוכנת ניהול גרסאות וגיבויים אוטומטיים לתוכנות ויישומי אוטומציה: 

 • גיבויים אוטומטיים של תוכנה ונתונים מאפשרים התאוששות מהירה במקרי תקלה.

 • ניהול משתמשים חכם מאפשר חלוקת אחריות וגישה סלקטיבית של צוות המפעל.

 • מערך דיווח מקיף ומפורט כולל הודעות אי-מייל.

 • שימוש מינימלי בתוכנות התיכנות של יצרני הבקרים.    

 • ניהול גרסאות תוכנה לבקרים מתוכנתיםת NC, רובוטים, HMI וציוד אוטומציה אחר.

 • ביצוע השוואת גירסאות ותיעוד שינויים מאפשרים שליפה קלה של תוכנות ונתוני אוטומציה היסטוריים. 

 • תומכת במגוון רחב של יצרני ציוד ותוכנה של יישומי אוטומציה.

VDOG SCreen.png

כלים מתקדמים להעלאת איכות התוכנה בבקרים: 

 • תואמת לדרישות תקן IEC 62138

 • מחולל מתקדם מאפשר לפתח סטנדרט
  וכללים לכתיבת תוכנת בקרים.

 • הכלי PLC-Checker מבצע אנליזה של
  תוכנת בקר, בודק עמידה בכללים ומזהה
  חריגות מהם. 

 • סטטיסטיקה ומדידות לאורך זמן מאפשרות שיפורים מתמשכים באיכות.

 • הבדיקות מטפלות בנושאים כמו: עבודה נכונה עם משתנים, תיעוד התוכנה, מבנה התוכנה, מורכבות ומידת המודולריות של תוכנת הבקר.

 • הכלי DOC-GEN מייצר תיעוד גראפי מלא של כל הקשרים בין משתנים בתוכנה ובין פרוצדורות ומייצר רמה גבוהה של תיעוד לתוכנת הבקרים.

 • תמיכה בבקרים של כל היצרנים הגדולים. 

תוכנת ניהול הממוקדת בהעלאת יעילות הייצור והשימוש בשירותי אנרגיה שונים במפעל: 

 • שימוש באנליזות כבסיס לפעולות ייעול וביצוע השקעות.

 • ממשקים למערכות ניהול רצפת ייצור ו-ERP

 • הקצאת עלויות אנרגיה לקווי ייצור ויחידות מוצר.

 • כלי מעקב ובקרה לשיפורים ביעילות. 

 • איסוף נתוניםממערכות בקרה ומגוון רחב
  של מונים (חשמל, ספיקה, טמפ',לחץ וכו')

 • עיבוד הנתונים והצגתם לגורמי מפעל שונים

 • ניתוח ביצועים של מערכות שרותי התעשייה

 • ניתוח צריכת שרותים של קוי ייצור וצרכנים
  אחרים.

 

 

Lightapp application.png
bottom of page